• Ullas første hjem i Try

  • Ullas næste hjem i Try

Børnekredsen, billedet taget i Degnhuset

 

MIN BARNDOM I TRY

Mine forældre Helga og Marius Christiansen flyttede til Try december 1948.

De havde købt det gule hus ved Østergaard og Mellergaard .

Vi kom fra Vejgaard i Aalborg hvor jeg blev født i september 1948.

Min far var ullhajler og havde indtil vores flytning kørt rundt på cykel.

Vi flyttede fordi der så kunne blive råd til en lille bil, så min far kunne komme hjem hver aften

Den første bil var en lille brun bil med førerhus og et lille lad

Senere købte min far en lastbil og kørte bl.a. med briketter, koks, kartofler og måske mere.

Han afsluttede sit arbejdsliv med at slibe plæneklippere.

Der blev bygget en stor garage, omkring 1953, med rum til briketter og koks samt et vaske rum.

Der var das udenfor, og bad foregik en gang om ugen i en stor balje i køkkenet.

Daglig personlig pleje foregik også i køkkenet med etagevask

 

I 1960 fik Agnete rengøring af skolen. Det var stort.

Nu mødtes Tinus, Agnete og Jane samt mine forældre, min bror og jeg i skolen hver lørdag til fælles bad

Når der var storvask blev der fyret op i gruekedlen, mor startede meget tidligt om morgenen og var først færdig i løbet af eftermiddagen.

Kulørt tøj blev vasket på vaskebræt. Min mor havde en vridemaskine som virkede ved håndkraft.

 

Senere anskaffede smedens kone Edel sig en vaskemaskine.

Der blev lavet en vogn hun kunne spænde efter cyklen, og så cyklede hun rundt til folk.

Min mor og Agnete Mølholt, som boede i Skrænten" i den anden ende af byen, vaskede sammen.

Agnetes datter Jane (Maren) kan huske, at når de havde hængt det hvide tøj på snoren, gik de ud på vejen og beundrede vasketøjet.

 

På det tidspunkt var der mange forretninger i Try

En ostehandler der kørte rundt og solgte ost fra bilen

En vognmandsforretning

Et pæn stort mejeri

En manufakturhandler

En købmandsbutik med kornlager mm

Slagterbutik

En cykelsmed

En skomager

En smedje

2 brødudsalg

En tømmer med stort værksted

 

Try var et dejligt sted at vokse op, trygt og godt.

Alle legede vi med hinanden, de fleste mødre gik hjemme og var med i bakkerne bag Søndergaard og kælke om vinteren.

Dengang var det "store bakker" de er blevet mindre.

Om sommeren cyklede vi til åen med madpakke og badede, også her var der mødre med.

Vi tilbragte også meget tid på sportspladsen, som lå bag skolen, hvor vi bl.a. spillede rundbold. Her var alle med store som små,

Mange af os gik i søndagsskole hos Emma og Alfred Iversen samt Anne Nejsum

Et af højdepunkterne var sommerudflugt til Tolne skov.

Det foregik i rutebil fra Try, den samlede så op ved Try Missionshus. Vores mødre var også med, de havde pakket en kurv med mad og kaffe, og vi børn fik penge til en rød sodavand

Jeg tror de fleste af os gik i søndagsskole indtil vi skulle konfirmeres

Derudover var vi mange piger der var med i "Børnekredsen" hvor vi syede og strikkede til afholdelse af basar, hvor tingene blev solgt og pengene gik til Puspa Mari i Indien.

Børnekredsen var med til at betale hendes skolegang.

Mener vi fik breve fra hende via en dansk missionær i Indien.

Vi gik i Børnekredsen til omkring 12 års alderen.

Børnekredsen var under Indre mission.

Derefter gik vi i UA "Unges arbejde" en ungdomsafdeling under KFUK.

Et højdepunkt var sommerlejren med UA, hvor vi mødte jævnaldrende fra andre egne. Vi var bl.a. ved Madam Sø i Rold Skov. Der var ofte mødre med som frivillige hjælpere.

Vi var også mange der gik på danseskole i Thorshøj hos Regner.

Hver sæson blev afsluttet med afdansningsbal, hvor alle havde fint tøj på.

Vi hentede mælk, ost smør mm på mejeriet. Jeg var nok kun 3-4 år da jeg hentede min første liter mælk. Jeg havde også en lille kurv, hvor der kunne være lidt købmandsvarer i.

Jeg kom i skole til april 1956. Dengang gik 1. 2. og 3. klasse i et klasselokale. 4. og 5. gik sammen og 6. og 7. klasse gik sammen.

Vi havde lærer Pedersen, som boede sammen med sin mor i den gamle skole og en frøken Nielsen som boede ovenpå missionshuset

Jeg var glad for at gå i skole.

Efter sommerferien 1960 kom vi fra 4. klasse på Torslev Centralskole. Det var børn fra Try, Thorshøj og Søholt og selvfølgelig dem fra Østervraa skole, der blev samlet. Jeg begyndte i 5. klasse.

Det var en svær tid for mig. Jeg blev aldrig glad for den skole og afsluttede min skolegang efter 7. klasse.

Men det er nu gået meget godt alligevel.

Jeg tjente lommepenge ved bl.a. at gå med ugeblade.

Dengang delte man ugeblade rundt til husstandene, når man boede på landet. Jeg har vel været 7-8 år.

Fra 9 års alderen var de fleste af os i kartoffelferien (nu efterårsferien) i Hejselt og samle kartofler. De blev løsnet ved maskinkraft og så kravlede vi unger på knæ og samlede dem op i spande.

Op til 10 års alderen fik vi 1 kr. i timen, derefter 2 kr. i timen.

Jeg husker at jeg får de første penge jeg tjente købte stof til et par bukser, som blev syet hos syersken Jensy. Jeg var mega stolt.

Mine forældre fik bygget nyt hus midt i byen. Det flyttede vi ind i 1963 inden min konfirmation om foråret. Det var ren luksus. Der var badeværelse med kar, varmt og koldt vand. Centralvarme og vi fik køleskab og fjernsyn.

Vi brugte dog stadig frysehuset, som lå lige ved siden af. Det var især når mor fik en halv gris. Den blev parteret, ind i lynfryseren i frysehuset og derefter i vores egen boks. 

Frysehuset var på andelsbasis

Jeg ser tilbage på min barndom som tryg og god.

Og den 4. august 2016 var vi 32 børn fra Try, der 

.var blevet ældre, der mødtes i købmandsbutikken hos Jane.

Vi havde en dejlig dag og snakken gik lystigt.

Tak til Hanne, Jane og Yrsa som har været behjælpelig med at få hukommelsen på gled.